Verksamhet

VÅR VERKSAMHET


VÅRA TJÄNSTER INOM REDOVISNING

Vi hjälper företag och privatpersoner med allt inom redovisning & bokföring

      BOKFÖRING

Bokföring innebär att föra        anteckningar över affärstransaktioner och därmed redovisa sina ekonomiska händelser.

      BOKSLUT

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring vid räkenskapsårets slut.

      DEKLARATION OCH SKATT

Deklaration är en årlig handling på hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skattsom ska betalas.

      FAKTURERING

Fakturering är att skicka ut ett dokument, antingen fysiskt eller elektroniskt, med betalningskrav för varor eller tjänster till en kund.

      MYNDIGHETSKONTAKTER

Är du osäker på vilka rättigheter du har? Behöver du stöd i kontakter med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket eller en annan myndighet?

      REDOVISNING

Redovisning syftar till att sammanställa och dokumentera ett företags ekonomiska information.

      LÖNEHANTERING

Lönehantering är ett stort och viktigt område med många lagar och regler. Lön är också den enskilt största utgiftsposten för många företag, och en mycket viktig faktor för de anställda..

      BETALNINGSTJÄNSTER

Vi hjälper dig att välja lämpligaste betalningstjänst utifrån dina behov.